arch

Międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy „Drugie Życie Fortu”

Wyzwaniem dla projektantów, architektów urbanistów i architektów krajobrazu jest tworzenie dzieł nawiązujących do tożsamości miejsca, spełniających oczekiwania społeczne, a nade wszystko działania związane z zintegrowaniem obiektu z zastanym krajobrazem. Wobec tempa oraz dynamiki przemian w krajobrazie Polski, związanych z zagospodarowaniem terenów i tworzeniem obiektów nowych istnieje zasadnicza przesłanka dotycząca rozwoju myśli naukowej w kwestii skutecznego współdziałania ośrodków naukowych z dziedziny architektury oraz architektury krajobrazu w celu kreowania tożsamości miejsca i ładu przestrzennego.

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczno-Krajobrazowy „Drugie Życie Fortu”, którego Organizatorem jest Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany jest w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę 514/P-DUN/2019 finansowanym ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jego głównym celem jest wykonanie projektu koncepcyjnego Centrum Administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „Marszowiec” wraz z opracowaniem projektu zieleni. Konkurs skierowany jest do do pracowników naukowych i studentów z dziedziny architektury i architektury krajobrazu uczelni europejskich.

Międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy – zadanie finansowane w ramach umowy 514/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Karol Król