arch
Opis szczegółowy

Program funkcjonalno – użytkowy:

Program planowanego Centrum Administracyjnego Gminy Zielonki w miejscowości Zielonki przewiduje powstanie:

 1. funkcji podstawowej: Budynku Urzędu Gminy wraz z Biblioteką
 2. funkcji uzupełniającej: Budynek biurowo-usługowo-handlowy, Budynek ośrodka zdrowia, Budynek o funkcji oświatowej (przedszkole, szkoła);
 3. części wspólnej - terenu publicznego dla w/w budynków: dojazdy wraz z miejscami parkingowymi i oświetlenie, dojścia, przestrzeń publiczna przed budynkami Urzędu Gminy i budynkiem biurowo-usługowo-handlowym, mała architektura, zieleń;
 4. możliwość rozbudowy Centrum Administracyjnego Gminy o dodatkowy obiekt kubaturowy. W tym celu należy tak zaprojektować zagospodarowanie terenu (np. poprzez pozostawienie terenu zieleni), aby w przyszłości istniała możliwość usytuowania budynku i dodatkowych funkcji związanych z komunikacją;
 5. bezpośredniego zjazdu z drogi powiatowej do całego Centrum Administracyjnego Gminy.

Dane i założenia dotyczące zagospodarowania terenu:

 1. Łączna powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycję: 10 – 14 ha
 2. Przewidywana powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy (łącznie z biblioteką): ok. 4000 m2, (powierzchnia użytkowa uwzględnia oprócz pow. biurowych, hole wejściowe, komunikacje, klatki schodowe, windę, pomieszczenia sanitarne).
 3. Łączna przewidywana powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku biurowo-usługowo-handlowego: ok. 1000 m2 (dopuszcza się odstępstwo od zadanej powierzchni całego budynku plus/minus do 10% )
 4. Łączna przewidywana powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia: ok. 1000 m2 (dopuszcza się odstępstwo od zadanej powierzchni całego budynku plus/minus do 10%)
 5. Łączna powierzchnia budynku oświatowego (przedszkole szkoła sala gimnastyczna): ok. 3000 m2
 6. Parkingi
 7. Teren rekreacyjny
 8. Tereny zieleni projektowanej

Założenia programowe dotyczące budynku biurowo-usługowo-handlowego: ok. 1000 m2 m.in. bank ok. 100 m2, notariusz ok. 100 m2 apteka ok. 100 m2, kiosk ok. 30 m2. Hol główny budynku biurowo-usługowo-handlowego powinien posiadać osobne wejście, jednocześnie z budynkiem Urzędu Gminy powinien być komunikacyjnie połączony.

Założenia programowe dotyczące budynku ośrodka zdrowia: ok. 1000 m2

Założenia programowe dotyczące budynku oświatowego: ok. 3000 m2, szkoła powinna posiadać zaplecze sportowe i rekreacyjne.

Parkingi: minimum 350 miejsc postojowych w tym ewentualny osobny parking dla pracowników. Do rozważenia umieszczenie części parkingów jako podziemne (pod budynkami i ewentualnie pod terenami zielonymi np. boiskiem przyszkolnym itp.).

Komunikacja: Istniejące (ewentualnie zmodernizowane) włączenia do drogi powiatowej ulicą Królewską i ulicą do Fortu, koncepcja powinna uwzględniać przystanek końcowy komunikacji miejskiej (pętla autobusowa) oraz modernizację (poszerzenia, ścieżki rowerowe i chodniki) tych ulic.

Zieleń parkowa: teren rekreacyjny z miejscem na lodowisko w okresie zimowym i boisko rekreacyjne w okresie letnim.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Karol Król